รูปภาพกิจกรรม

รูปภาพทั้งหมด

จำนวน 9 รายการ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

สัมมนาสมาชิกสหรณ์ ประจำปี 2566 จังหวัดระยอง

ก้าวให้ทุนยุคสมัยไปกับสหกรณ์ 11-12 พฤศจิกายน 2566 FORTUNE SAENGCHAN BEACH HOTEL RAYONG

สัมมนาสหกรณ์ 2565 ผึ้งหวานรีสอทร์ กาญจนบุรี

ทำงานยังไงให้มีความสุข “ทำงานบนรอยยิ้มของทุกคน” ทุกคนยิ้ม = เรายิ้ม