ข่าวสาร

ข่าวสารทั้งหมด

จำนวน 10 รายการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์

หลักสูตร การบริหารงานสหกรณ์ที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

ธปท.ลุยแก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน ชุบชีวิตลูกหนี้เรื้อรัง-คุมภาระหนี้ไม่เกิน 60-70% จ่ายดอกเบี้ยตามความเสี่ยง

“หนี้อุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนพุ่งสูงแตะระดับ 90.6% ซึ่งสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่อยู่ระดับไม่เกิน 80% กระทบภาพรวมเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ภาคครัวเรือน ธปท.ออกมาตราการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับระบบ ล่าสุด ออกมาตราการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน จัดกลุ่มหนี้เร่งแก้ไข 4 กลุ่ม 1.หนี้เสียที่มีอยู่ปัจจุบัน 2.หนี้ที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่ได้เป็นหนี้เสีย แต่ปิดจบไม่ได้ 3.หนี้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นเร็ว อาจจะเป็นหนี้เสียหรือหนี้เรื้อรังในอนาคต 4.หนี้นอกระบบ พร้อมขยับเกณฑ์ชำระหนี้ต่อรายได้เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงและป้องกันไม่ให้เกิดหนี้เสียเพิ่มสูงขึ้น บังคับใช้เกณฑ์ ‘ภาระหนี้ต่อรายได้’ ต้องไม่เกิน 60-70% เริ่ม 1 ม.ค.68 ออกประกาศแนวทาง ‘responsible lending’ เริ่มต้นปี 67 ลุยปรับโครงสร้าง 'หนี้เรื้อรัง' มีโอกาสปิดจบได้ภายใน 5 ปี”

สรุป PDPA คืออะไร ฉบับเข้าใจง่าย พร้อมแนะแนว

PDPA คือ อะไร ? PDPA คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน